تمنای ظهور خوشا بحال آنان که در کلاس انتظار حتی یک جمعه هم غیبت ندارند … ............................................... با سلام خدمت دوستان بزرگوار لحظات زیبایی را برای شما آرزومندم امیدوارم دقائق خوبی را در این وبلاگ سپری کنید. منتظر نظرات شما هستم. ....................................... اللهم عجل لولیک الفرج* التماس دعا http://pichakeentezar.mihanblog.com 2020-02-25T19:18:13+01:00 text/html 2017-11-11T09:19:03+01:00 pichakeentezar.mihanblog.com رهرو منتظر آخرین مرد http://pichakeentezar.mihanblog.com/post/130 <div><br></div><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/308/921113/Ahlulbayt.jpg" alt="" width="361" vspace="0" hspace="0" height="596" border="0" align="bottom"> <div><br></div><div><br></div><div><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; font-size: 12px; text-align: right; word-spacing: -1px;">یک نکته جالب و به نوع خودش تأسف باری هست که برای من جای تعجب داره !<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">هرچه رسول الله از علی و فاطمه و حسن و حسین و... علیهم السلام بیشتر وصف کردن، هرچه توصیه به مودت این بزرگواران بیشتر شده...<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">هرچه از فضائل این اطهار بیشتر ذکر شده... شهادت هرکدام و نحوه به قتل رسیدن اونها وصف پذیر تره !!!<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">این بوده امت زمان رسول و بعدش ...!<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">یه امام زمان مونده از همینا که گفتم ...اسمش هم اسم رسول ! ببینیم پاش چطور میمونیم ...!</span></div> text/html 2017-04-28T08:39:03+01:00 pichakeentezar.mihanblog.com رهرو منتظر التماس دعا http://pichakeentezar.mihanblog.com/post/129 <div style="text-align: right;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="3" color="#00cccc">سَلامٌ قَولاً مِن رَبِّ الرَّحیم</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" color="#ffcc99" size="2"><b>بسم الله&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>یه التماس دعایی داشتم به نوبه خودم از همه بزرگوارانی که میان و سر میزنن ....آشنا و غریبه</b></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>محتاج دعاتون هستم</b></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>دعا بفرمائید خداوند کمکمون کنه.... خیلی التماس دعا برای این حقیر</b></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><font color="#009900">یا الله</font>..... <font color="#ff99ff">آشوبم ! آرامشم تویی</font></b></font></div> text/html 2017-02-25T09:44:49+01:00 pichakeentezar.mihanblog.com رهرو منتظر من چشم فتنه را کور کردم http://pichakeentezar.mihanblog.com/post/128 <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><br></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><span lang="FA" dir="RTL"><font color="#cc9933">من چشم فتنه را کور کردم !</font></span></b><b><span lang="FA" dir="RTL"><font color="#cc9933"> </font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#996633">&nbsp;&nbsp;</font></span></b><b><span lang="FA" dir="RTL"><font color="#996633">"نهج البلاغه ،فیض الاسلام،خطبه92 "</font></span></b><b><span lang="FA" dir="RTL"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL"><o:p><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;</b></font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>با پیراهنی <font color="#ff0000">سرخ</font> شروع شد ... ! دُرست همان موقع که پیراهنی خونین بر بالای مِنبر رفت ... <o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>معاویة ابن ابوسفیان بود که وقت را برای خونخواهی غنیمت می شمرد !<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>امیراالمومنین علی (ع) نامه نوشت به آن شجره ملعونه : دست تو تا مرفق در خون عثمان آلوده است ، بازهم دم از خون عثمان میزنی !<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><span lang="FA" dir="RTL">همان زمان بود که عده ای قصد حج عمره کردند : همان هایی که </span><span lang="FA" dir="RTL"><font color="#006600">" مـَثلُ الإمام کــَمثلُ الکعبه "</font> را از یاد بردند ،<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>همان هایی که دست بیعت را شــُـل (!) داده بودند !<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>اینان زمان رسول الله از اصحاب بودند و اکنون ؟!<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>پیراهن سرخ خلیفه آوازه شده ... و اصحاب رسول آماده ... آماده ؟!<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>آماده ی فتنه ای که &nbsp;شتری سرخ موی پرچم داری اش می کرد ....<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>چه سری است در این رنگ<span style="color:red"> سرخ &nbsp;... </span>که فتنه به پا می کند ! <o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>وقت موعود رسید . بنویس جــَمـَل ، بخوان فتنه !<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>می خواستند خلافت امیرالمومنین را غصب کنند ...به بهای خون خلیفه سابق ، علی را از صحنه خارج کنند.<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>ادعا این بود که علی در خون خلیفه شریک است!<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>آشنا می آمدند ! <font color="#336666">طلحه</font> و <font color="#9999ff">زبیر</font> ! باورش سخت است. <o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>مبارزین هم پا با پیامبر ! بیعت کنندگان با علی !&nbsp; جمل کجا و اینان ؟!<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>مگر سخن علی را نشنیدند که فرمود : " مرا بگذارید و این تعهد را از شخص دیگری بخواهید " .<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><span lang="FA" dir="RTL">چه شده که مردم خود برای بیعت با علی می آیند و حال </span><span lang="FA" dir="RTL" style="color: red;">جمل </span><span lang="FA" dir="RTL">به پا می کنند ؟ دور از انتظار هم نبود ...<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>رسول خدا (ص) فرموده بود : در سه چیز برای امت خود احساس خطر میکنم که یکی از آنها گمراهی و لغزش های بوجود آمده از فتنه هاست .<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>غایت جمل آن شد که می باید ... شیر امیرامومنین ، امام حسن مجتبی (ع) ، شتر سرخ موی را با تیری &nbsp;از پا انداخت.<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>فتنه پایان گرفت ...<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>همان پایانی که مولایمان علی فرمود : <font color="#ff9966">"&nbsp; من چشم فتنه را کور کردم ، در حالی که کسی جرأت چنین کاری را نداشت "</font></b></font></span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><font color="#ff9966"> </font>.<o:p></o:p></span></p> text/html 2017-02-11T14:21:45+01:00 pichakeentezar.mihanblog.com رهرو منتظر عجِّــــل وفــاتی... http://pichakeentezar.mihanblog.com/post/127 [http://www.aparat.com/v/VEaty] <div><br></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#339999"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#339999"><b>نفاق همان صفتی که دختر پیغمبر را به شهادت رساند .... !</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><font color="#339999">السلام علیک یا بنت رسول الله .... </font><font color="#009900">یا فاطمة الزهرا</font></b></font></div> text/html 2016-12-15T19:51:00+01:00 pichakeentezar.mihanblog.com رهرو منتظر اهل سنت جان ما هستند، عزیز دل ما هستند http://pichakeentezar.mihanblog.com/post/126 <div><br></div><div><br></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/308/921113/panahiyan111111111.jpg" alt=""></span></div><div><br></div><div><br></div><div>[http://www.aparat.com/v/QcsTG]</div><div><br></div><div><br></div><div><b><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: rgb(255, 153, 102); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">به مناسبت هفته وحدت</span><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><br> <span lang="AR-SA" dir="RTL"><font color="#ffcc00">حجت الاسلام پناهیان:</font><font color="#ff9966"> آخرین سفارش های راهبردی امام یازدهم برای دوران غیبت</font></span></span><br></font></b> <br><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font color="#ffcc99"><br> <span lang="AR-SA" dir="RTL">شما وقتی می‌توانی خودت را مدعی مهدویت بنامی، که در بین صمیمی‌ترین رفقایت، جوان‌هایی باشند که از اهل سنت هستند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> <span lang="AR-SA" dir="RTL">امام حسن عسکری (علیه السلام) آخرین امام ماست که حیّ و حاضر، با مردم ارتباط دارد؛ امام بعدی (آخرین امام) غائب است. لذا سفارش‌های این امام نازنین، تا دمِ ظهور، سفارش‌های راهبردی است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</font></span></span><br></b></font> <span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><br> <font face="Mihan-IransansBold" size="2"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL"><font color="#66cccc">ایشان می‌فرماید: </font><font color="#33cc00">«جُرُّوا إِلَیْنَا کُلَ‏ مَوَدَّةٍ»</font><font color="#66cccc">(تحف‌العقول/ص488) یعنی همۀ دل‌ها را به سمت ما جذب کنید</font></span><font color="#66cccc"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</font></b></font></span><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#66cccc"><b><br> <span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><br> <span lang="AR-SA" dir="RTL">هر یک از شما الان باید پاسخ دهد که در این دوران جوانی، چند دل را جذب کرده است؟ وقتی می‌فرماید: دلها را جذب کنید، منظورشان جذب کردن جوان‌های شیعه نیستند؛ بلکه منظور ایشان در این روایت، جوان‌های اهل سنت هستند. ما باید یکدیگر را به آغوش بکشیم</span></span><br> <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span> </b></font><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#999900"><b>مرجع عالی‌قدر تشیع در عراق، دربارۀ اهل سنت می‌فرماید: نگویید که اهل سنت برادران ما هستند، بلکه بگویید: «اَنفُسَنا» آنها جان ما هستند، عزیز دل ما هستند<span dir="LTR"></span></b></font><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#999900"><b><span dir="LTR"></span>.</b></font><br> <br> <font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#ffcc33"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL">ای مریدان امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف)؛ دلبری کنید! برادران اهل سنت، بعضاً معتقد هستند که مهدی(عجل الله تعالی فرجه الشریف) هنوز به دنیا نیامده است. خُب شما بگویید: «پس تو هم به مهدی(عجل الله تعالی فرجه الشریف) علاقه داری!» یعنی همین مقدارش را غنیمت بشمارید و برای همین مقدارش، مجلس مشترک بگیرید</span><font><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</font></b></font></span></span><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><b><br> <br> <span lang="AR-SA" dir="RTL" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font color="#ff99ff">برادران اهل سنت، معتقد هستند که غدیر، دعوت به محبت علی بن ابیطالب (علیه السلام) بوده است نه وصایت علی بن ابیطالب(علیه السلام). خُب ما می‌توانیم بر سرِ محبت علی بن ابیطالب (علیه السلام) جشن مشترک بگیریم. اعتقاد ما- که به وصایت معتقدیم- برای خودمان باقی است اما وجه مشترک ما با آنها در غدیر، در محبت است؛ پس جشن محبت بگیریم. مگر ما در بسیاری از مجالس‌مان، جز از محبت اهل‌بیت (علیهم السلام) دم می‌زنیم؟! خُب این جلسات را با هم برگزار کنیم<span dir="LTR"></span></font><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font color="#ff99ff"><span dir="LTR"></span>.</font><br> </span><br> </span></b></font><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#00cccc"><b>وقتی در عراق یا سوریه، اهل سنت می‌بینند که جوان شیعه دارد خودش را می‌کُشد برای اینکه از نوامیس همسایگان مسلمان خود دفاع کند که از اهل سنت هستند، خُب آن جوان اهل سنت هم می‌آید و از حرم حضرت زینب (سلام الله علیها) دفاع می‌کند، از سامرا دفاع می‌کند. اینها معجزاتی است که علی‌رغم آن‌همه سرمایه‌گذاری دشمن برای ایجاد تفرقه، تحقق پیدا کرده است</b></font><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><b><br> <br> <font color="#999900"><span lang="AR-SA" dir="RTL">در همین اربعین، برادران اهل سنت را دیدیم که در این موکب‌ها به عشق امام حسین (علیه السلام) خدمت می‌کردند. می‌گفتند: «ایشان فرزند پیغمبر ماست که به ظلم کشته شده است و ما به ایشان ارادت داریم.» به آنها می‌گفتم: خُب بگویید که شما اهل سنت هستید. می‌گفتند: «نه، می‌ترسیم که شیعیان دلخور شوند و از ما پذیرایی قبول نکنند.» آنها داشتند مخلصانه برای امام حسین (علیه السلام) خدمت می‌کردند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</font><br> <br> <font color="#999900"><span lang="AR-SA" dir="RTL">دوران همدلی فرا رسیده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</font></b></font></span></span></div><div><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font color="#999900" face="Mihan-IransansBold" size="2"><b><br></b></font><b><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#33cc00"><font> «</font><span lang="AR-SA" dir="RTL">جُرُّوا إِلَیْنَا کُلَ‏ مَوَدَّةٍ»</span></font></b></span></span><b><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><span lang="AR-SA" dir="RTL"><font color="#66cccc">(تحف‌العقول/ص488) همۀ دل‌ها را به سمت ما جذب کنید</font></span><font color="#66cccc"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.&nbsp;</font></font></b><b><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><span lang="AR-SA" dir="RTL"><font color="#404040">&nbsp;</font></span></font></b></div><div><hr><a href="http://rasekhoon.net/media/show/1238579/%D8%A7%D9%87%D9%84%20%D8%B3%D9%86%D8%AA%20%D8%AC%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%A7%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%8C%20%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2%20%D8%AF%D9%84%20%D9%85%D8%A7%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%20(%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE%20%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C)" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="1">راسخون</font></a></div> text/html 2016-12-14T12:11:35+01:00 pichakeentezar.mihanblog.com رهرو منتظر در سایه دعای عهد http://pichakeentezar.mihanblog.com/post/124 <font color="#ffcc66" face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>" زندگی مهدوی در سایه دعای عهد "</b></font><div><font color="#ffcc66" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>از دعاهای مشهوری که خواندن آن در دوران غیبت حضرت مهدی «ع»</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;مورد سفارش شده ، "دعای عهد" است.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>امام صادق علیه السلام فرمود :</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font color="#ffccff" size="3" face="Mihan-IransansBold"><b>هرکس چهل صبح این دعارا بخواند از یاوران قائم «ع» خواهد بود، و اگر پیش از ظهور او بمیرد،&nbsp;</b></font></div><div><font color="#ffccff" size="3" face="Mihan-IransansBold"><b>خدای تعالی او را زنده خواهد کرد تا در رکابش جهاد نماید و به شماره هر کلمه از آن، هزار سیئه برایش نوشته می شود و هزار خطا از او محو می گردد.</b></font></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><font size="1"><b>بحارالانوار-ج83-ص284-ح47&nbsp;</b></font></span></div></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><font size="1"><b><br></b></font></span></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>این دعا دارای آثار و برکات فراوانی &nbsp;دردنیا و آخرت است.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;یکی از نزدیکان امام خمینی می گوید:</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font color="#ffcccc" face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>یکی از چیزهایی که امام در روزهای آخر به من توصیه می کردند ، خواندن دعای عهد بود.</b></font></div><div><font color="#ffcccc" face="Mihan-IransansBold" size="3"><b>ایشان می گفتند: « صبح ها سعی کن این دعا را بخوانی; چون در سرنوشت دخالت دارد.»</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="1"><b>برداشت هایی از سیره امام خمینی-ج3-ص43</b></font></div><div><hr><b>کتاب زندگی مهدوی در سایه دعای عهد-حجت الاسلام قرائتی</b></div> text/html 2016-10-28T10:51:25+01:00 pichakeentezar.mihanblog.com رهرو منتظر شیعه لندنی http://pichakeentezar.mihanblog.com/post/123 <p style="box-sizing: border-box;"><span style="color: rgb(39, 42, 52); font-size: 14px; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;">&nbsp;</span><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#66cccc"> چقدر در مورد جریان سیدصادق شیرازی(شیخ لندن نشین) اطلاعات دارید؟</font></p><p style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#66cccc">آیت الله شیرازی مرجع مشهوری که فتوای تحریم تنباکو را دادند پسری داشتند به نام سید هادی. ایشان ۴ پسر داشتند حسن، محمد، صادق و مجتبی.&nbsp;</font></p><p style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#66cccc">#حسن بعداز انقلاب در لبنان کشته شدند.&nbsp;</font></p><p style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#66cccc">#محمد در نجف ادعای مرجعیت کردند که چند تن از علما از جمله آیت الله خویی( ره)مرجعیت ایشان را تایید نکردند. ایشان در زمان اقامت امام خمینی واکنش هایی را داشتند.</font></p><p style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#66cccc">&nbsp;از جمله در نجف مردم تمایل داشتند امام خمینی امام جماعت نماز حرم امام علی علیه السلام باشند اما ایشان مخالفت هایی داشت. در زمان انقلاب قرار بود شخصیت های زیر یعنی</font><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#009900"> سید محمد صدر</font><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#66cccc"> در عراق،امام در ایران، </font><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#009900">سید موسی صدر</font><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#66cccc"> در لبنان قیام کنند.&nbsp;</font></p><p style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#009900">محمد صدر</font><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#66cccc"> را شهید کردند و </font><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#009900">امام موسی صدر </font><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#66cccc">را نیز ربودند. لذا ایشان توقع داشت امام ایشان را مرجع عراق معرفی کرده &nbsp;و از ایشان حمایت کنند که این طور نشد. لذا به کویت رفتند.&nbsp;</font></p><p style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#66cccc">بعد از محمد برادرش #سید_صادق جای وی را گرفت و اتاق فکری در انگلیس شکل گرفت. یکی از تئوریسین ها پیشنهاد داد برای مقابله با حکومت شیعه در ایران باید یک حکومت شیعه را علم و شیعه توسط شیعه از بین رود.&nbsp;</font></p><p style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#66cccc">اینگونه شد که #سیدصادق در ایران و برادرش #مجتبی در کویت با حمایت مالی دولت بریتانیا فعال شدند.&nbsp;</font></p><p style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#66cccc">بیش از 15 سایت در اینترنت،وبیش از15 شبکه ماهواره ای در خدمت ایشان است&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;">با این هزینه های #هنگفت شبکه داری &nbsp;ماهواره ای ! &nbsp;</font></p><p style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br style="box-sizing: border-box;"><font color="#cc0000">جریان شیرازی چه کرد ؟</font></font></p><p style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#66cccc">جریان شیرازی تخم </font><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#ff0000">نفاق</font><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#66cccc"> را بین مذاهب اسلامی پاشیدند و با توهین به مقدسات اهل سنت توهین به عایشه ، خلفا و ... آتش کدورت بین سنی و شیعه را شعله ور کردند.</font></p><p style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#66cccc">&nbsp;توهین‌های این جریان به ویژه توهین‌های آشکار یاسر الحبیب مانند نگارش و انتشار کتاب الفاحشه وجه آخر للعائشه، سبب شیعه کشی بسیاری در مناطق مختلف دنیا شدند. &nbsp;</font></p><p style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#66cccc">این توهین ها در شبکه‌های ماهواره ای مختلف جریان شیرازی به صورت مستقیم و در تندترین عبارات هیجان اهل سنت را علیه شیعه بر می انگیزد.&nbsp;</font></p><p style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#66cccc">یکی از ویژگی‌های جریان شیرازی #تکفیر است.&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;">علما و مراجع بسیاری مانند مرحوم حضرت آیت الله العظمی بهجت (ره )توسط این افراد تکفیر شده اند.&nbsp;</font></p><p style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#66cccc"><br style="box-sizing: border-box;">بنابراین به دلیل ممنوعیت فعالیت این جریان در ایران و سخنان مقام معظم رهبری علیه تشیع انگلیسی،‌ حملات بسیاری را علیه ایشان آغاز کرده اند.</font></p><p style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#66cccc">&nbsp;از ادعاهای این جریان این است که رهبر ایران در امر احیای محرم وصفر کوتاهی کرده است.<br style="box-sizing: border-box;">&nbsp;در حالی که حمایت های فراوانی توسط مقام معظم رهبری از این برنامه ها صورت گرفته و ایشان با برپایی مراسم در ایام محرم، صفر،<br style="box-sizing: border-box;">&nbsp;فاطمیه و سایر مناسبت ها ، و نیز نشست های مختلف با مداحان ، شاعران اهل بیت و هیئت ها، به احیای یاد اهل بیت در کشور می پردازند.</font></p><p style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#66cccc">جریان شیرازی در مقابل مقام معظم رهبری، #هفته_وحدت را به #هفته_برائت نام گذاری کردند.&nbsp;</font></p><p style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#66cccc">همچنین در تقابل با دیدگاه ایشان در مخالفت با #قمه_زنی به ترویج قمه زنی با تمام توان می پردازند. قمه زنی وجهه و تصویر بسیار نامناسبی را از شیعیان در رسانه های غربی ایجاد کرده است.&nbsp;</font></p><p style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#66cccc">شبکه های شیرازی نیز با پخش مستقیم این تصاویر، در راستای برنامه های هدایت شده انگلیس علیه تشیع حرکت می کنند.</font></p><p style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#ff0000">1- صادق شیرازی<br style="box-sizing: border-box;">2- سید مجتبی شیرازی<br style="box-sizing: border-box;">3- حسن اللهیاری<br style="box-sizing: border-box;">4- یاسرالحبیب<br style="box-sizing: border-box;">5- محمد هدایتی</font></p><p style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#cc0000">شبکه ها:<br style="box-sizing: border-box;">1- امام حسین1<br style="box-sizing: border-box;">2- امام حسین2<br style="box-sizing: border-box;">3- امام حسین3<br style="box-sizing: border-box;">4- اباالفضل العباس<br style="box-sizing: border-box;">5- بقیع<br style="box-sizing: border-box;">6- الانوار 1<br style="box-sizing: border-box;">7- الانوار 2<br style="box-sizing: border-box;">8- سلام<br style="box-sizing: border-box;">9- چهارده معصوم<br style="box-sizing: border-box;">10- شبكه اینترتی حضرت خدیجه<br style="box-sizing: border-box;">11- الزهرا<br style="box-sizing: border-box;">12- المهدی<br style="box-sizing: border-box;">13- مرجعیت<br style="box-sizing: border-box;">14- امام صادق<br style="box-sizing: border-box;">15- اهل بیت<br style="box-sizing: border-box;">16- فدک</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; font-size: 14px;"><br style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Iransans" color="#ffcc00">با انتشار گسترده این پیام در جهت آگاهی بخشی گام بردارید.</font></p> text/html 2016-10-27T15:05:48+01:00 pichakeentezar.mihanblog.com رهرو منتظر تشیع انگلیسی http://pichakeentezar.mihanblog.com/post/121 <div style="text-align: right;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">امروز که فرقه های اسلام زیاد شده... امروز که همه به نام اسلام از جا بلند شدن و بفکر برپایی اسلم حقیقی افتادن، امروز که ننگ داعش سایه ای شده که مثل بختک روی اسلام افتاده....!</font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">بد نیست با تشیع تازه پایی آشنا بشیم که از سنت های قدیمی متروک برای برپایی شعائر حسینی ، نسل جدیدی از اسلام حقیقی رو شکوفا کردن!!!</font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">کمی جلو بریم آشنا میشیم....!</font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold" color="#ffcc99">جهت واضح دیدن عکس ها روی آنها کلیک کنید...</font></div><div style="text-align: right;"><a href="http://s9.picofile.com/file/8272434750/shirazi3.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://s9.picofile.com/file/8272434750/shirazi3.jpg" alt="" width="462" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="460"></a></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">سوال :<font color="#999900">سینه زدن در عزای سیدالشهدا علیه السلام تا حدی که خون&nbsp;</font></font><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;"><font color="#999900">جاری شود چه حکمی دارد؟</font></span></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">جواب:<font color="#66cccc"> برای امام حسین و اهل بیت علیهم السلام جایز و بلکه مستحب است.</font></font></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><a href="http://s9.picofile.com/file/8272434784/shirazi2.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://s9.picofile.com/file/8272434784/shirazi2.jpg" alt="" width="494" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="516"></a></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">سوال : <font color="#999900">خراشیدن صورت در عزای سیدالشهدا علیه السلام چه حکمی دارد؟</font></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">جواب : <font color="#66cccc">برای امام حسین علیه السلام &nbsp;جایز و بلکه مستحب است.</font></font></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><a href="http://s9.picofile.com/file/8272435750/shirazi.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://s9.picofile.com/file/8272435750/shirazi.jpg" alt="" width="491" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="327"></a></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">سوال :<font color="#999900"> برخی از عزاداری هایی که ذیلا بیان می شود در برخی از مناطق ایران و جهان به قصد مواسات با حضرت اباعبدللله الحسین علیه السلام و اهل بیت آن حضرت و شهدای کربا انجام می گردد.حکم آنها چیست؟ &nbsp;و آیا مصداق جزع بر سیدالشهدا علیه السلام می باشند؟</font></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#999900">الف) بر روی آتش راه رفتن</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#999900">ب) بر روی خار راه رفتن</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#999900">ج) بر روی شیشه غلتیدن</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#999900">د) خراشیدن صورت و لطمه بر سینه و صورت زدن به حدی که خون جاری شود.</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#999900">ه) با زنجیر تیغی به کمر زدن بحدی که خون جاری می شود.</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#999900">و) قمه زدن</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">جواب :<font color="#66cccc"> به پا داشتن عزای سیدالشهدا علیه السلام به نحوی که نزد محبان امام حسین علیه السلام و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام متعارف است، موجب اجر جزیل و ثواب کثیر می باشد ان شالله تعالی.</font></font></div> text/html 2015-10-28T15:29:25+01:00 pichakeentezar.mihanblog.com رهرو منتظر تطبیر... http://pichakeentezar.mihanblog.com/post/120 تطبیر... و ما ادراک تطبیر<div><br></div><div>حرف امروزم حرف قمه زنی است</div><div>کسانی که قمه زنی می کنند &nbsp;و با این کار چهره ی وحشیانه از اسلام و شیعه نشان می دهند</div><div>بدانند گردنشان است...</div><div>اگر کسی میخواسته شیعه شود و بخاطر این اعمال شیعه نشده بدانند گردنشان است.</div><div><br></div><div>اسلام واقعی این است؟</div><div>لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام کجاست؟</div><div><br></div><div>جای قمه زنی ، عقلانیت امام حسین را دریابید.</div><div><br></div><div>والسلام</div> text/html 2015-09-24T11:01:10+01:00 pichakeentezar.mihanblog.com رهرو منتظر به یاد روز های دفاع مقدس http://pichakeentezar.mihanblog.com/post/119 <font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>شعری از قیصر امین پور تقدیم به روزهای دفاع مقدس...</b></font><br><br><img src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/308/921113/Picture2.png" alt="" align="bottom" height="587" hspace="0" border="0" vspace="0" width="427"><br> text/html 2015-09-23T15:54:20+01:00 pichakeentezar.mihanblog.com رهرو منتظر نامه ای خواندنی بمناسبت دفاع مقدس http://pichakeentezar.mihanblog.com/post/117 <b><font face="Mihan-Nassim" size="4"> همه ما دینی از شهدا بر گردنمون هست....</font></b><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4">بیاید یادشون رو پر رنگ کنیم....</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4">با یاد دفاع مقدس</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="4">اینم یه نامه برای اهل دل... بخونید و فیض ببرید</font></b></div><div><br></div><div><img src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/308/921113/CD8srydVIAATFnT.jpg" alt="" align="bottom" height="419" hspace="0" border="0" vspace="0" width="394"></div> text/html 2015-07-11T11:44:38+01:00 pichakeentezar.mihanblog.com رهرو منتظر نقدی بر فیلم رستاخیز http://pichakeentezar.mihanblog.com/post/115 <p style="margin: 0px 0px 10px; font-size: 17px; color: rgb(100, 100, 100); line-height: 30px; text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="texttop" vspace="0" src="http://www.masaf.ir/images/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%20%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%20%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B2-shia%20muslim-3067.jpg" alt=""></p><p style="margin: 0px 0px 10px; font-size: 17px; color: rgb(100, 100, 100); line-height: 30px; text-align: justify;"><b><font face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></b></p><p style="margin: 0px 0px 10px; font-size: 17px; color: rgb(100, 100, 100); line-height: 30px; text-align: justify;"><b><font face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></b></p><p style="margin: 0px 0px 10px; font-size: 17px; line-height: 30px; text-align: justify;"><b><font face="georgia, times new roman, times, serif"><font color="#ffcc66">به گزارش مصاف به نقل از شیعه آنلاین، چندی است که موج اعتراض شدید و به‌ جایی در مورد اکران فیلم رستاخیز بلند شده است.&nbsp;<br>این اعتراضات اگرچه وارد بوده و عرق دینی و تعصب مذهبی اقشار مختلف مردم در واکنش به آن درخور ستایش است، اما نکته اصلی غفلت از اشکالات اساسی این فیلم توهین‌آمیز است.&nbsp;<br>موج اعتراضات به این فیلم از سوی علما، روحانیون، مداحان و سایرین تنها نشان دادن چهره حرم امام حسین علیه السلام را نشانه گرفته، در حالی که مشکلات اصلی فیلم که در ادامه به آن یک به یک اشاره خواهد شد، قریب به 30 مورد است که یکی از کمترین آن‌ها نشان دادن چهره است! زیرا این فیلم به نوعی باورهای مذهبی شیعه را نشانه گرفته و به نظر می‌آید در پی خرافه قلمداد کردن آن‌ها است!</font><br><font color="#ffcc99">اما اشکالات موجود در "رستاخیز" که نباید از آن غفلت کرد، عبارتند از:<br>الف) در مقدمه فیلم آمده است: معاویه بر خلاف روش پیامبر و خلفا برای خود جانشین تعیین کرد! پیامبر اسلام در غدیرخم علی علیه السلام را به جانشینی برگزید و حتی خلیفه اول نیز خودش، خلیفه دوم عمر را انتخاب و معرفی کرد.<br>ب) در مقدمه تاکید شده است: معاویه به آرای مردم&nbsp;تمکین نکرد و فرزندش یزید را برای خلافت برگزید. آیا در سرزمین اسلامی رای گیری شده بود و در آرای سیدالشهدا علیه السلام تقلب شده بوده است؟<br>ج) بسیاری از کسانی که در حال احرام هستند، سر خود را با پارچه پوشانده اند، که طبق نظر شیعه و سنی این کار محل اشکال است.<br>د) در صفوف نماز خیمه سیدالشهدا علیه السلام فاصله ای پنج متری بین صفوف و امام و ماموم دیده می شود که احتمالاً کارگردان برای بزرگتر نشان دادن صفوف دست به این اقدام زده است.<br>هـ) تمامی صحنه های صحبت های حضرت در جمع مردم، در بازار گرفته شده است، در حالی که طبق مستندات مساجد، منا و عرفات محل هایی است که حضرت برای مردم سخن گفته اند نه میانه بازار!<br>و) در صحنه ای، قرآنی در دستان حضرت نمایش داده می شود که روی آن نوشته شده القران کریم! ترکیب اضافی اولین درس عربی است! القرآن الکریم نه القران کریم!<br></font></font></b><b><font face="georgia, times new roman, times, serif"><font color="#ffcc99">ز) آش ایرادات جزئی وقتی شور می شود که حتی در جمع بندی نهایی «بپاخاستن» را «بپاخواستن» می نویسند!<br>ط) بر خلاف نظر عموم مراجع مبنی بر عدم جواز نشان دادن تصویر ذوات مقدسه در فیلم ها، در رستاخیز چهره این ذوات نشان داده شد.<br>ی) حضرت قاسم بن الحسن علیه السلام به صورت جوانی 27-28 ساله نمایش داده شده است، در حالی که تمام مقاتل سن بسیار کمتری و در حد نوجوانی برای ایشان ثبت کرده اند.<br>ک) حضرت عباس سلام الله علیه، تنها، فردی زیبا رو، گردن کلفت و متکی به زور بازو نمایش داده شده است!<br>ل) در سخنرانی حضرت در شب عاشورا ماه شب چهاردهم نمایش داده می شود که با قبول نمادین بودن آن، در برخی نماها روی چهره افراد قرار گرفته، نه زیر آن و باز هم هنر کارگردانی آقای درویش به رخ کشیده می شود.</font><br><font color="#ffcc99">م) شخصیت بکیر و داستان عشقی اش، در اسناد معتبر تاریخی نیامده است و نقل قول ها برای شهادتش کاملاً با آنچه موضوع رستاخیز بر آن استوار شده متفاوت است. کارگردان به عمرش مقتل نخوانده است. بکیر فیلم درویش بیش از امام حسین، تحت تاثیر زنگوله اهدایی یزید و عشق یک زن است!</font></font></b><font color="#ffcc99"><br></font><font face="georgia, times new roman, times, serif"><b><font color="#ffcc99">ن) حر اولین شهید سپاه سیدالشهدا علیه السلام است، جنگ ها نفر به نفر نیز بوده است نه فقط گروهی، ابتدا اصحاب سپس بنی هاشم، به کارزار وارد شدند. این ها گزاره های تاریخی ای است که هیچ کدام در فیلم رعایت نشده است.<br>س) در فیلم، کربلا منطقه ای پر از کوه نمایش داده شده است، تا جایی که همه می دانند کربلا نخلستان بوده است نه کوهستان!<br>ع) اثر فیلم در سالن های نمایش، غالباً تحت تاثیر آمادگی ذهنی شان از حادثه کربلا و روضه هاست، وگرنه فیلم هیچ خط اثرگذاری ندارد و اندوه یا آگاهی به مخاطب نمی دهد، حتی در حد تعزیه های محلی.<br>ف) جنگ کربلا بر اساس آنچه در فیلم نمایش داده شده بر سر بیعت کردن و نکردن و حکومت است، نه اصلاح دین رسول الله و امر به معروف و نهی از منکر و نماز!</font><br></b><b><font color="#ffcc99">ص) حرمله بن کاهل اسدی در کربلای درویش وجود خارجی ندارد، حضرت علی اصغر علیه السلام توسط عده ای از تیراندازان کشته می شود و خون مبارکشان که توسط امام به آسمان پاشیده می شود، روی سم اسب می ریزد! طبق روایات مستند این خون هیچ</font></b></font><font color="#ffcc99"> </font><font face="georgia, times new roman, times, serif"><b><font color="#ffcc99">گاه به زمین بازنگشت.</font></b><b><font color="#ffcc99"><br>ق) حضرت ابالفضل علیه السلام چند متر به آب، از اسب پیاده شدند و تا کمر داخل رود رفتند و بعد چند دقیقه اى نشستند! گویا درویش به مقتل جدیدی دست پیدا کرده که هیچ یک از زعمای شیعه تا کنون آن را ندیده اند.<br>ش) کارگردان لوکیشن‌های آشنا که در اولین مواجهه تقلبی بودنش برای مخاطب ایرانی آشکار می‌شود را انتخاب کرده، لوکیشن‌هایی مانند قلعه رودخان، سی و سه پل، مسجد امام اصفهان، کویر شهداد، درخت‌های گز، کاشان.<br>ت) موسیقی فیلم بشدت شبیه آثاری مانند مصائب مسیح، کشتی نوح و ... است، اصلاً معلوم نیست آهنگ‌ساز فیلم «شکسپیر عاشق»، چه وجاهتی برای ساختن موسیقی یک فیلم عاشورایی محسوب می‌شود؟<br>ث) در فیلم یزید فردی همجنس باز نشان داده شده است.</font><br><font color="#ffcc99">خ) در فیلم پیکر حضرت علی اکبر علیه السلام بعد از شهادت به نمایش درمی آید که تنها یک جراحت بر صورت ایشان دیده می شود، لازم است ارباً اربا را برای آقای درویش معنی کنیم!<br>ذ) دلیل دگرگونی حر در فیلم معلوم نیست، حتی ادب حر به حضرت سیدالشهدا نمایش داده نشده است و این گونه القا می شود که حر بعد از ناکامی در کسب منصب امیری سپاه، به امام پناه می برد.<br>ض) نقش شریح قاضی به عنوان فتوادهنده قتل سیدالشهدا و یک فرد فقیه با نفوذ اصلاً شبیه به آنچه که در تاریخ آمده، نیست.<br>ظ) نحوه شهادت حضرت مسلم بن عقیل علیه السلام و سرپیچی مردم از وی نیز نه شرح داده می شود و نه حتی گریزی به آن زده می شود، حتی در پرتاب مسلم از دارالاماره و دستگیری اش توسط ابن زیاد نیز به هیچ کدام از روایات توجهی نشده است.<br>غ) هر چند هنوز وارد ایرادهای سینمایی فیلم نشدیم، اما حروف ابجد تمام شدند! امید است کارگردانان برای فیلم مذهبی، از یک عالم دینی نیز مشورت بگیرد تا فیلم حماسه عاشورا و مقدسات را به یک مضحکه تبدیل نکند...</font></b></font><font color="#ffcc99"><br></font></p><hr>منبع :&nbsp;<a href="http://www.masaf.ir/View/Contents/3067/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B2" target="_blank" title="">مصاف</a> text/html 2015-06-02T20:28:01+01:00 pichakeentezar.mihanblog.com رهرو منتظر کلیپ شبیه سازی ظهور http://pichakeentezar.mihanblog.com/post/112 <div><b><font size="2" color="#ffccff">سلام خدمت همه شما شیعیان و مسلمانان</font></b></div><div><b><font size="2" color="#ffccff"><br></font></b></div><div><b><font size="2"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font color="#ffcccc">میلاد منجی عالم بشریت حضرت صاحب الزمان(ع) برشما مبارک</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></font></b></div><div><b><font size="2"><br></font></b></div><div><b><font size="2"><br></font></b></div><div><b><font size="2" color="#ffcc99">کلیپ شبیه سازی لحظه ظهور تقدیم به شما بزرگواران...تاثیر گذاره</font></b></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div>[http://www.aparat.com/v/7njZc] text/html 2015-05-08T18:31:54+01:00 pichakeentezar.mihanblog.com رهرو منتظر در محضر بزرگان http://pichakeentezar.mihanblog.com/post/109 <font size="2"><b><font color="#FFCC66">سخنرانی آیت الله مهدی احدی با محوریت مهدویت....</font><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8187552484/942.jpg" alt="" align="absmiddle" border="0" height="387" hspace="0" vspace="0" width="389"><br><font color="#FFCC66"><br><br>پیشنهادی به تمامی شما بزرگواران ، این سخنرانی رو از دست ندهید</font><br><br>اللـّــــهم عجّل لولـــــــیکــــــ الفــــَــرج<br><br><br><a href="http://www.maeen.ir/Download/akhlagh/tehran/93.11.3.mp3" target="_blank" title="">دریافت سخنرانی</a></b></font> text/html 2015-04-23T10:50:00+01:00 pichakeentezar.mihanblog.com رهرو منتظر تحریم ظهور... http://pichakeentezar.mihanblog.com/post/108 <div><img hspace="0" border="0" align="texttop" vspace="0" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/308/921113/56.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="2"><b>میگویند سه نوع حق بر گردن ماست... <font color="#33ffff">حق الله</font> ، <font color="#ffcc99">حق النفس</font> و <font color="#00cccc">حق الناس</font>...</b></font></div><div><font size="2"><b>و اما وای بر سومی...</b></font></div><div><font size="2"><b>در نماز و روزه و واجبات لنگ زدیم گفتیم خدا از حق خودش میگذرد...</b></font></div><div><font size="2"><b>چه توجیه زیبایی!!</b></font></div><div><font size="2"><b>بر خودمان ستم کردیم و گناه کردیم و حق نفس را ندانستیم...&nbsp;</b></font></div><div><font size="2"><b>فقط ناله سر دادیم ; &nbsp; &nbsp;<font color="#33cc00">"ظلمتُ نَفسی..."</font></b></font></div><div><br></div><div><font size="2"><b>میدانی چه شنیده ام؟! طاقتش را داری؟</b></font></div><div><font size="2"><b>شنیده ام که اگر کسی &nbsp;باعث شود ظهور به عقب بیفتد</b></font></div><div><font size="2"><b><font color="#00cccc">"حق الناس "</font> است...</b></font></div><div><font size="2"><b>تو باعث شده ای که این همه مسلمان امام خود را نبیند....</b></font></div><div><font size="2"><b>چه بسا اگر امام خود را می دید به تعالی می رسید...</b></font></div><div><font size="2"><b><br></b></font></div><div><font size="2"><b>به قول <font color="#cc0000">شهید چمران</font>: <font color="#ffcccc">خدیا مرا بخاطر گناهانی که در روز با هزاران قدرت</font> <font color="#ffcccc">عقل توجیهشان میکنم ببخش...</font></b></font></div><div><font size="2"><b><br></b></font></div><div><font size="2"><b>خدا کند که <font color="#cc6600">مصداق امر کردن به دیگران و خود را فراموش کردن </font>نباشم...</b></font></div><div><font size="2"><b><br></b></font></div><div><br></div>