سَلامٌ قَولاً مِن رَبِّ الرَّحیم

بسم الله 

یه التماس دعایی داشتم به نوبه خودم از همه بزرگوارانی که میان و سر میزنن ....آشنا و غریبه
محتاج دعاتون هستم

دعا بفرمائید خداوند کمکمون کنه.... خیلی التماس دعا برای این حقیر


یا الله..... آشوبم ! آرامشم توییموضوع :
دل نوشته ,