سلام آقاجان

نمیدانم چرا عده ای خود سر شده اند...

نمیدانم چرا جدیدا رابطه با دشمن افتخار شده؟؟؟

نمیدانم چرا تازگی ها شکست را با موفقیت اعلام میکنند.....؟

نکند انقلاب ما مهجور شده؟

کجایی آقاجان...بیا دیگر ....اوضاع را ببین!!!

انقلاب بر باد و ....مردم بی تاب....

چه شهدا دادیم در راه علم....خونشان را دارند میفروشند به  ارزان شدن چه چیز؟

حال آنوقت های سال 82 احمدی روشن شده حال الانِ سال92 ما....

نمیدانم چه بر سر مان آمده.....؟


بیا عزیز زهرا(س)....

بیا قائم ما....

بیا.....


اللهم عجل لولیک الفرج