اتحادیه اروپا در نشست وزرای امور خارجه خود در بروکسل
 اصلاحیه قانون تحریم های اروپا علیه ایران را تصویب کرد که بر اساس آن،
 بخشی از تحریم های این اتحادیه بطور رسمی تعلیق شد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، 28 کشور عضو اتحادیه اروپا 
اصلاحیه قانون تحریم های خود علیه ایران را 
بر اساس توافق ژنو در چارچوب برنامه اقدام مشترک تصویب کردند.

جمهوری اسلامی ایران نیز امروز غنی سازی 20 درصد در سایت های نطنز و فردو را تعلیق
 و فرایند اکسید کردن و رقیق سازی ذخیره 196 کیلوگرمی اورانیوم 20 درصدی خود را بر اساس توافق ژنو آغاز کرد.

از شهدا باید خجالت کشید....
مخصوصا شهدای هسته ای.......

شهدا شرمنده ایم...برچسب ها :
تعلیق غنی سازی ,