با نگاهی به بالای سایت ریاست جمهوری متوجه 1موضوع جدید میشید!

خیلی شرم آوره نه؟!
رئیس جمهور عوض شده....اعتقاد به ظهور هم عوض شده...؟!!
چه دلیلی میتونه داشته باشه که ذکر «اللهم عجل لولیک الفرج»
 از بالای سایت  ریاست جمهوری حذف شده؟
فکر نمیکنم قانع کننده باشه
به جای پیشرفت....پس رفت!!
 
خدا آخر عاقبت همه مون رو بخیر کنه انشالله...

تو دلت بگو ....اللهم عجل لولیک الفرج
برچسب ها :
حذف ذکر فرج از سایت ریاست جمهوری , 

موضوع :
مهدویت ,