2- امام صادق علیه السّلام فرمود: شیعه على كسى است كه شكم و دامن خود را حفظ نماید، و سخت كوش باشد، و كارش براى خالقش باشد، و امید ثواب از او داشته باشد، و از كیفر او بترسد، هر گاه چنین كسانى را دیدى آنها شیعه جعفر هستند.

  3- حضرت موسى بن جعفر علیه السّلام فرمود: نیكى و احسان كامل نمی ‏گردد مگر بواسطه سه خصلت: شتاب در انجام كار نیك، پنهان نمودن و كوچك شمردن آن، زیرا اگر آن را با شتاب انجام دادى گوارا و دلچسب نمودى، و اگر آن را كوچك شمرى بزرگش كردى، و اگر آن را پنهان نمودى كاملش گردانده ‏اى.

  4- امام صادق علیه السّلام فرمود: خداوند در زمین بندگانى دارد كه در بر آوردن حوایج مردم می كوشند، ایشان در روز قیامت در امان و آسایشند.

  5- و فرمود: چه نیكوست سكوتى كه از شخص متمكن از سخن صادر شود، و به همراه زیاد گویى لغزشهایى است كه موجب سقوط مى‏شود.

6- امام صادق علیه السّلام فرمود: خداوند متعال بندگانى دارد كه از خوف الهى قلبهایشان شكسته، و آنان را از سخن گفتن باز داشته، در حالى كه آنها دانشمندانى خوش سخن و عقلایى كامل العقل هستند، و به وسیله اعمال نیك خود بسوى خدا از یك دیگر پیشى می ‏گیرند، عملشان را زیاد نمی ‏دانند، و به كم راضى نمی ‏شوند، خودشان را شرور می دانند در حالى كه آنها با هوشانى نیكوكارند.

 7- امام صادق علیه السّلام مى‏فرماید: كسى كه مؤمن را به خاطر تنگدستیش كوچك شمارد خداوند او را كوچك می ‏كند، و در همین حالت حقارت می ‏ماند تا اینكه از كرده‏ اش توبه كند.
و فرمود: مؤمنین در روز قیامت به همتاهاى خود فخر فروشى می‏كنند.


محافظت بر وقت نمازها ، حفظ اسرار بذل اموال و مواسات با برادران دینی، عبادت و شب زنده‏ داری و روزه فراوان ،گریه و زاری بسیار در برابر خداوند، دوری از شهوات و پرخوری اطاعت و پیروی كامل از ائمه (ع) و اوامر آنها صفات شیعه هستند که در روایات به آنها اشاره شده است.

امام صادق(علیه السلام) فرمودند:
(لیس من شیعتنا من قال بِلسانه و خالَفنا فی اَعْمالِنا وآثارِنا ولکن شیعتنا من وافقا بلسانه و قلبه...) از شیعیان ما نیست کسانی که به زبان بگویند شیعه هستیم ولی با اعمال و رفتار ما مخالف باشند، شیعه آن است که با زبان دل با ما همراهی کند، و در عمل بدنبال رفتار و کردار ما باشند، اینها (حقیقتاً) شیعه اند.

و فرمود شیعیان سه قسمند:

عده ای از نام آن استفاده می کنند،

و عده ای با خوبیهای ما خود را زیبا جلوه می دهند،
و عده ای دیگر از ما و با ما هستند با امنیت ما درمان و با خوف ما هراسان می باشند و آنچه گفته شده، از بین نمی برند و ضایع نمی کنند.


طبرسى، على بن حسن - محمدى، عبد الله و هوشمند، مهدى، مشكاة الأنوار / ترجمه هوشمند و محمدى، 1جلد، دار الثقلین - قم، چاپ: اول، 1379ش.
علیرضا جباری، الحکم الزاهرة (قم، مؤسسة النشر الاسلامی، اول، 1363 ش)
ج 1، ص 239، روایت 1281 .
ج 1، ص 238، روایت 1279 .

منبع پست : انجمن رهروان ولایتموضوع :
قرآن و احادیث ,