وقتی عازم سفر می شوم ... به اندازه ی طول جاده برای دیدن حرم شما  انتظار می کشم.
می آیم ، می آیم تا دعای حاجتمندان را به بارگاهت برسانم. می آیم تا دستانم ضریح مطهرت را لمس کند...
می آیم تا حرف های دلم ، دل تنگی هایم را برایت بگویم.
گرچه رسیدن دست من به ضریح سخت است اما خیره شدن به آن برایم کافی است.

میشنوی امام غریب من صدای حاجت های مردم را ...؟


_یا
علی بن موسی الرضا المرتضی ادرکنا
_آقا ما حاجت د
اریم
_خودت برامون دعا کن
_آقا مریض داریم ....
آری به شما متوسل اند . برای آمدن قائم ما
حضرت مهدی (ع)  دعا کنید که میدانم ذکر شماست.
برای من و همه مسلمانان نیز دعاکنید .
گرچه مدتی است به شما سر نزده ام ..... دعا کنید زودتر بیایم نه من بلکه همه آنان که آرزوی دیدار حرم شما را دارند...
.
.
.
صل الله علیک یا علی بن موسی الرضاالمرتضی


موضوع :
نجوا و مناجات ,  دل نوشته ,