«نمی آیی، نمی آیی» و این تكرار خواهد شد


دلم با هر هجای واژه اش آوار خواهد شد


تمام سهم من از زندگی تـنـها تویـی اما


زمانی می رسد این سهم هم انكار خواهدشد


شبیه  آرزو  هستی همیشه دوری از دستم


نمی دانم چه روزی فرصت دیدار خواهد شد


اگر بنویسم از عشقم ،اگر بگذارد این اشكم


اگر لب و اكـنم حرف دلم طومار خواهد شد


نفس رفت و نفس آمد همان تصویر هر روزم


بـگو تا كی بدون تو  نفس تكرار خواهد شد


سروده «فاطمه زاهد مقدم»

 از وبلاگ سجاده احساس
موضوع :
مهدویت ,