«مار اُمو Omo»  و   «ستاره ی پنج پر»

ابتدا از تاریخچه و نحوه ی شکل گیری این نماد ها صحبت می کنیم.

خداوند هنگامی که انسان را آفرید به فرشتگان فرمود تا بر او (انسان) سجده کنند.

همه سجده کردند به جز ابلیس که از جنیّان بود  «إنّه کانَ مِن جِن»

حضرت آدم و حوا به بهشت می روند و شیطان قصد فریب هردو را می کند.

به شکل مار به پای طاووس می پیچد.که البته این داستان ها رو خود شیطان پرست هاو

صهیونیست ها و...نقل می کنند که  در اسلام چندان تاکیدی برداستان مار نیست.

در ادامه ،شیطان به آدم و حوا می گوید که از میوه ی این درخت«میو ه ی ممنوعه» بخورید.

درحالیکه خداوند دستور داد نخورید.اسم این درخت در تورات «درخت معرفت و دانش» است.

در حقیقت خداوند به انسان دستور داد که تو باید عبودیت کنی .

این درخت، درخت سیب بود.

نکته ی مهم اینجاست که اگر سیب از وسط نصف شودو به آن نگاه شودمثل ستاره ی پنج پراست.

ستاره ی پنج پر بنابر روایاتی از اینجا شکل گرفته است.

همچنین مارOmo که شیطان پرستان علاقه ی زیادی به نگه داری مار دارند                     

از همانجا که ذکرشد(که مار به پای طاووس می پیچد)، نشأت گرفته است.

صهیونیست هاو... داستان رو به صورت سمبلیک استفاده کرده و میخواهند علیه دین به کار برند.

در ایات قرآن یاد شده که خداوند میفرماید که اینها اجنّه و شیاطین رو شریک ما قرار داده اند.

این نماد ها مشترکاً در شیطان پرستی و فراماسونری دیده میشود.

ستاره ی 5 پر به «پنتا گرام» معروف است که ازنماد های شیطان پرستی است.

    عکس مارِ روی دلار همان عکس مارOmo است.

 

 

 

برگرفته از سخنان استاد رائفی پور

 

 
برچسب ها :
imam naghi ,