تطبیر... و ما ادراک تطبیر

حرف امروزم حرف قمه زنی است
کسانی که قمه زنی می کنند  و با این کار چهره ی وحشیانه از اسلام و شیعه نشان می دهند
بدانند گردنشان است...
اگر کسی میخواسته شیعه شود و بخاطر این اعمال شیعه نشده بدانند گردنشان است.

اسلام واقعی این است؟
لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام کجاست؟

جای قمه زنی ، عقلانیت امام حسین را دریابید.

والسلامبرچسب ها :
قمه زنی ,  قمه ,  تطبیر , 

موضوع :
اسلام شناسی ,