شعری از قیصر امین پور تقدیم به روزهای دفاع مقدس...