همه ما دینی از شهدا بر گردنمون هست....
بیاید یادشون رو پر رنگ کنیم....
با یاد دفاع مقدس
اینم یه نامه برای اهل دل... بخونید و فیض ببرید